Powstanie Warszawskie jest ważne, bo służy wojnie z Rosją

"Warszawskie dzieci pójdziemy w bój..." W myśl tego hasła dokonano ludobójstwa.Wielu z nas jeszcze pamięta zabawy w wojnę po 1945r., nikt nie chciał być Niemcem, faszystą.

Dzisiaj powszechne żydo-media i banda funkcjonariuszy żydowskiego reżimu IIIRP/Polin w prokuratorskich i sędziowskich togach, wysługująca się żydowskim szowinistom, bezczelnie, bez najmniejszego skrępowania i bez poczucia a może i bez zrozumienia piętrowej absurdalności politycznej sytuacji, oskarża nas, Polaków, o propagowanie faszyzmu, gdy tymczasem sam reżim IIIRP/Polin wstrzymuje się od potępienia nazizmu, ponieważ jego bratni reżim Ukrainy i pierwszy sojusznik, reżim USA, są przeciwne potępianiu nazizmu. Priorytetem jest wojna z Rosją i nazizm – nazizm na Ukrainie – jest potrzebny tym reżimom jak powietrze.

W tym roku 1-go sierpnia o godzinie 17:00 nie zawyją syreny – reżim IIIRP/Polin nie chce traumatyzować Ukraińców, choć to bardziej syjonistyczny chwyt propagandowy i ukłon wobec bratniego reżimu Ukrainy niż prawdziwy powód. A już na pewno żaden funkcjonariusz żydowskiego reżimu IIIRP/Polin, ani powszechne żydo-media, słowem nie wspomną o Ukraińskim Legionie Samoobrony (Legionie Wołyńskim) – o specjalistach od tortur – ani o 3 pułku Kozaków z grupy Dirlewangera i ich udziale w pacyfikowaniu powstania w Warszawie.

D.Kosiur  –  31.07.2022r.

________________________________

1 sierpnia 1944 roku – syjonistyczna zbrodnia na Polakach

 

Wyjątkowe obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w 2020r. – i Polacy, „morda w kubeł”, bo w istocie taki jest cel pandemii – pandemii zachodniej „demokracji”.

D.Kosiur  –  1.08.2020r.

______________________

Poniżej teksty z 2015r. i 2016r.

______________________

Dlaczego żydo-reżimowa władza III Żydo-RP/Polin z takim pietyzmem fetuje najtragiczniejsze, niepotrzebne i przegrane Powstanie Warszawskie, a nie przywiązuje większej wagi do jedynych dwóch zwycięskich powstań, powstań inspirowanych wyłącznie polską myślą polityczną, Powstania Wielkopolskiego i trzech Powstań Śląskich -?

____________________

Czy żydowska inspiracja Powstania Warszawskiego nie nasuwa analogii do dzisiejszej nagonki syjonistów na Rosję?

___________________

Niniejszy tekst wyjaśniający aspekt polityczny oraz przybliżający rzeczywiste fakty związane z Powstaniem Warszawskim ukazał się 1 sierpnia 2015r. Kolejna zmiana żydo-reżimowej władzy – teraz jest to PiS, opcja nazywająca samą siebie patriotyczną „dobrą zmianą” – i jej niedawny opór przed uchwaleniem ustawy potwierdzającej historyczny fakt ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, stworzył asumpt dla kilku istotnych refleksji poszerzających naszą świadomość historyczną i polityczną.

Światowa opinia publiczna Powstanie Warszawskie kojarzy wyłącznie z powstaniem w żydowskim getcie w 1943r. Tę wiedzę utrwalają powszechne na Zachodzie żydowskie media oraz żydowscy politycy – kanclerz NRF, W.Brandt (Żyd), w czasie pierwszej wizyty szefa niemieckiego państwa po 1945r. w Polsce, 7 grudnia 1970r., złożył kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Getta! (Zaraz po wizycie żydowska V kolumna uruchomiła tzw. wypadki grudniowe – do dzisiaj nie wyjaśniono, kto wydał rozkaz strzelania do stoczniowców idących do pracy!!! W czasie tej wizyty został zawarty Układ: NRF uznała granicę z Polską na Odrze i Nysie Łużyckiej. Ale Układ zawierał także aneks o udzieleniu Polsce kredytów, później zwanych „kredytami gierkowskimi” – Polska połknęła misternie przygotowany przez żydowsko-anglosaską finansjerę haczyk, tak zaczął się plan demontażu Bloku Wschodniego i PRL, co ostatecznie nastąpiło w latach 1989/90.) 

Co prawda nie było wówczas pomnika Powstania Warszawskiego – odsłonięty został dopiero w 1989r. I chyba nie przypadkowo w tymże roku, ponieważ także w 1989r. nastąpiło polsko-niemieckie pojednanie przypieczętowane mszą w Krzyżowej. A więc zgodnie z żydowską polityką IIIŻydo-RP wymowa pomnika nie była już antyniemiecka tylko antyrosyjska – ponieważ według obowiązującej wykładni Armia Czerwona czekała na wykrwawienie się powstańców.

Decyzję o budowie w Warszawie pomnika Bohaterów Getta podjął Centralny Komitet Żydów w Polsce (CKŻwP) już 1945r., odsłonięto go w 1946r. CKŻwP rezydował wtedy w Lublinie – i już wtedy były to rzeczywiste, najwyższe władze w Polsce, a przecież bez mała wszystkich Żydów pochłonął holokaust (?).

W powstaniu w getcie zginęło 12 tys. Żydów – mniej więcej tyle, ile w IIIŻydo-RP ginie rocznie Polaków, łącznie w wypadkach drogowych i na skutek samobójstw. Liczba tych ostatnich systematycznie rośnie jako rezultat sukcesu polityki żydo-reżimów.

Nieznane i nieistotne dla światowej opinii Powstanie Warszawskie pochłonęło „tylko” 270 tys. ludzkich istnień – cóż więc szkodzi w trakcie obchodów rocznicowych wybuchu Powstania dorzucić w „apelu pamięci” jeszcze kilka nazwisk antypolskich Żydów, syjonistów i masonów, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, w końcu „Powstanie Warszawskie” ma mieć wydźwięk antyrosyjski.

Żydo-reżim PiS – żydowskiej, syjonistycznej, partii z katolickim namaszczeniem –, nie dopuszcza do uchwalenia ustawy o ukraińskim ludobójstwie na grubo ponad 250 tys. Polakach, profanuje obchody Powstania Warszawskiego, w którym z rozkazu anglosaskiego żydostwa zginęło minimum 270 tys. Polaków. Takie są właśnie cele polityki Międzynarodowego Żyda: budować w Polakach nienawiść do Rosji i nie naruszać pierwszeństwa do świętości kłamstw holokustycznego mitu. Żydowski PiS wywiązuje się z tych zadań bez zarzutu.

D.Kosiur               2016r.

___________________________

W zamyśle syjonistycznego, anglosaskiego żydostwa, rzeczywistych inspiratorów Powstania Warszawskiego, Powstanie miało spełnić następujące cele:

– eliminacja polskiej krajowej elity kierowniczej, a więc uniemożliwienie odbudowy Państwa Polskiego po zakończeniu II wojny (Międzynarodowy Żyd był przeciwny istnieniu Państwa Polskiego zarówno po I i po II wojnie światowej – zadziwiająca to zbieżność ze stanowiskiem żydo-bolszewii, która widziała Polskę jako republikę ZSRR, a dzisiaj rządzący IIIRP potomkowie żydo-bolszewi widzą Polskę jako składową UE i NWO – ?),
– zatrzymanie Armii Czerwonej na linii Wisły, dla zyskania czasu dla armii USA i Wlk.Brytanii w przejmowaniu ważnych ośrodków produkcyjnych oraz naukowo technicznych III Rzeszy pracujących na potrzeby wojenne,
– niedopuszczenie Armii Czerwonej zbyt daleko na zachód Europy (ZSRR w kwietniu 1945r. zajął niemal dokładnie te tereny, które historycznie należały do Słowian).

Czy żydowska inspiracja Powstania Warszawskiego nie nasuwa analogii do dzisiejszej nagonki syjonistów na Rosję, do wzniecania nienawiści do Rosjan, do podżegania do wojny, kosztem ludów słowiańskich?
Historia pokazuje, że wektory polityki syjonistycznego, anglosaskiego żydostwa nie zmieniły się od kilku stuleci. W dalszym ciągu jest to sama zbrodnicza polityka podboju świata.

Już 2 i 3 sierpnia 1944r. Warszawiacy zaczęli wywieszać w oknach białe flagi – chcieli zakończenia bezsensownej, bez najmniejszych szans na sukces, walki z Niemcami.
I dzisiaj coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z żydowskiej nagonki na Rosję, nagonki realizowanej na koszt Polaków i przeciw Polakom, przeciw Słowianom.
Czy istniał niemiecki plan zagłady Żydów? – NIE, istniał plan deportacji Żydów z Europy.
Czy istniał niemiecki plan zagłady Słowian? – Tak. Dzisiaj ten plan podejmują anglosascy syjoniści.

Generalplan Ost, GPO

Grupa narodowa Procent przeznaczony do eliminacji lub wysiedlenia
Polacy 80-85%
Rosjanie 50-60% przeznaczonych do eliminacji oraz 15% do wysłania na zachodnią Syberię.
Białorusini 75%
Ukraińcy 65%
Litwini 85%
Łotysze 50%
Estończycy 50%
Czesi 50%
Łatgalowie 100%

 

Marcin Bajko, dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy (zwolniony dyscyplinarnie przez aferzystów warszawskiego magistratu, którym włos z głowy nie spadnie, mimo prac sejmowej komisji d/s warszawskiej „reprywatyzacji” – 31.07.2022r. H.Gronkiewicz-Waltz, odpowiedzialna za tę „reprywatyzację”, została Honorowym Obywatelem Warszawy): Słyszę czasem opowieści, że hipoteki w Warszawie się spaliły i nie wiadomo do końca, kto był właścicielem. Nieprawda. Niemcy podczas ewakuacji skrupulatnie zapakowali i zabrali wszystkie księgi hipoteczne, Polska je odzyskała. – za: http://wyborcza.pl/magazyn/1,140955,16745522,Jak_znikaja_szkolne_boiska.html

Image result for Gronkiewicz Waltz honorowym obywatelem warszawy
Zastanawiające, w czyim interesie Niemcy zadbali o hipotekę wysadzanych w powietrze warszawskich nieruchomości – ?

Zastanawiające jest i to, dlaczego żydo-reżimowa władza III Żydo-RP z takim pietyzmem fetuje najtragiczniejsze, niepotrzebne i przegrane Powstanie Warszawskie, a nie przywiązuje większej wagi do jedynych dwóch zwycięskich powstań, powstań inspirowanych wyłącznie polską myślą polityczną, Powstania Wielkopolskiego i trzech Powstań Śląskich -?

Zastanawiają także indoktrynacyjne sugestie żydo-mediów wskazujące, że nie mniejszą winę za dramat powstania w Warszawie ponosi ZSRR, który nie przyszedł z militarną odsieczą walczącym powstańcom. Oczywiście spadkobiercą win ZSRR ma być dzisiejsza Rosja – przynajmniej tak chcą to zakodować w społecznym odbiorze syjonistyczni dysponenci żydo-mediów.

Powstanie Warszawskie 1944 („Polskie zrywy narodowe” – fragmenty*)

Na podstawie artykułu „Powstanie Warszawskie, czyli gloryfikacja zbrodni” – http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5044 . (Artykuł oparty na analizach i relacjach wojskowych.)
Powstanie Warszawskie było zbrodnią przeciwko setkom tysięcy Warszawiaków chcących przetrwać wojnę. Gdyby powstanie nie wybuchło, Warszawa nie poniosłaby ogromnych strat ludzkich i materialnych. Jednak współcześnie w mediach jesteśmy karmieni propagandą o konieczności powstania. Polscy dowódcy przewidywali tragiczne skutki powstania, ale nie pozwolono im powstrzymać jego wybuchu. Pułkownik Bruno Nadolczak twierdził, że gen. Sosnkowski wymusił na Winstonie Churchillu decyzję o wstrzymaniu powstania. Anglicy wyznaczyli samolot mający przewieźć pułkownika z rozkazem wstrzymania powstania i zrzucić go nad Polską. Jednak samolot jedynie „polatał i wrócił”. Historycy twierdzą, że rzeczywistym lobbystą na rzecz wybuchu powstania był Żyd i mason Józef Retinger (założyciel Grupy Bildrberg, współtwórca idei UE), który wraz z syjonistą i masonem Winstonem Churchillem (pochodzenie żydowskie) nalegał aby powstanie wybuchło.

Retinger kilkakrotnie przekraczał linię frontu między III Rzeszą a ZSRR i ustalał dogodne warunki dla trwania Powstania Warszawskiego – dla zniszczenia sił polskich.

Tak, więc powstanie nie leżało w zamyśle polskich patriotów, ale elementów antynarodowych, antypolskich. Zależało na nim głównie elitom brytyjskim i sowieckim, czyli żydo-bolszewickim.
Brytyjczycy oszczędzając krew Anglosasów prowadzili wojnę kosztem innych krajów europejskich. W pierwszym etapie wojny była to znienawidzona przez Żydów Polska, a potem ZSRR, który już w latach 1930. zaczął eliminować żydo-bolszewię z najwyższych stanowisk państwowych. „Anglosasi” zadawali straty Niemcom kosztem walczących powstańców. Sowieci dzięki walkom w Warszawie pozbyli się wielu tysięcy przyszłych potencjalnych przeciwników politycznych słuchających rozkazów z Londynu.

Wybuch walk w Warszawie poprzedziło przybycie z Włoch do Warszawy niemieckiej elitarnej dywizji „Hermann Göring”. Tylko prowizorycznym atakom rosyjskim „zawdzięczamy”, że powstanie nie zostało przez Niemców zmieciono w ciągu kilku dni.
Powstanie Warszawskie nie leżało w narodowym interesie polskim. Było również zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakończyło się sukcesem Polaków.
Na miesiąc przed rozpoczęciem powstania opróżniono magazyny broni i amunicji należące do powstańców. Stąd postrzegane jest jako kryminalne przestępstwo nastawione na wymordowanie wielu tysięcy polskich patriotów w walce z brutalnymi „jednostkami niemieckimi”.**

Odpowiedzialni za ten czyn winni być osądzeni, a nie kreowani na bohaterów. Czym innym jest zaplanowana i przemyślana walka, determinowana brakiem innej alternatywy, a czym innym jest nieprzemyślany zryw, pchający nieuzbrojonych ludzi do walki z wielekroć silniejszym wrogiem mającym do dyspozycji militarne zaplecze.
Pomoc powstaniu nie leżała w interesie sowieckim. ZSRR nie chciał mieć na tyłach swojej armii wrogich oddziałów AK podlegających żydo-sanacyjnemu rządowi londyńskiemu. Z wojskowego punktu widzenia niezrozumiałe jest także, że nie wyciągnięto wniosków z akcji „Burza” we Lwowie.

_________________________________

*„Polskie zrywy narodowe” – Piotr Marek, Dariusz Kosiur – http://rzeczpospolitapolska.wordpress.com/2014/08/01/polskie-zrywy-narodowe/

** Internetowe źródła potwierdzające informację:

– odpowiedzi na drugie pytanie – http://makowskimarcin.pl/mysmy-nie-walczyli-i-nie-gineli-dla-siebie-wywiad-z-powstancem-warszawskim-janem-rybakiem-ps-tarzan/ 

– trzeci akapit – http://www.histmag.org/Zdaniem-warszawskiego-dziecka-8215

Dariusz Kosiur

UWAGA ! Powstanie Warszawskie ! – Rytualny ubój Słowian Ofiary całopalne ! 

(https://www.youtube.com/watch?=WPXu30nWCs)

(do obejrzenia powyższego filmu YT wymaga logowania)

więcej:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2022/07/31/powstanie-warszawskie-wazne-o-ile-sluzy-wojnie-z-rosja/

stanislav

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Podobał Ci się post? Wystaw ocenę!

4.37

liczba ocen: 19

 • I dziś przygotowują nam powtórkę

  może nie tyle Powstania Warszawskiego, co Wołynia. Wojna na ukrainie skończy się, gdy będziemy mieli w Polsce z 6-9 mln banderowców. Może nawet wyślą wojsko z Polski na ukraine, dawne Kresy. I Będziemy mieli Niemców z roszczeniami i rewoltę banderowską. Projekt Polska zostanie zamknięty. A Polacy zamiast już teraz przygotowywać się do obrony, będą patrzeć w żydowski telewizor i czekać , aż po nich przyjdą

  • I dziś przygotowują nam powtórkę#Alain1952

   Już ich jest około 10mln.
   Oficjalne statystyki są zaniżone.

 • CISZEJ NAD GROBAMI MĘCZENNIKÓW!.

  Ciszej nad umęczonych grobami!. W skupionej modlitwie
  zapalcie bohaterom znicze. Niech wdzięczną pamięcią
  płoną. Jednak najpierw oddajcie świadectwo prawdzie!.
  Winnych niepotrzebnej śmierci braci żarliwych patriotów
  - rzetelnie w zgodzie z prawdą i sumieniem rozliczcie!.

  Niech te święte kamienie warszawskiego bruku stawiane
  na szaniec, parzą ogniem wstydu ręce tłumów nadętych
  celebrytów. Niechaj krzywdę - tysięcy ofiar niewinnych
  Rodaków - w ten pogodny sierpniowy dzień wykrzyczą.

  Pochylmy nad bohaterami czoła, a pysznych szaleńców
  bez serca ozdobionych wężykiem – niech apel pamięci
  tej godziny jak tragiczną młodym przestrogę przywoła.

 • Fragment ciekawej dyskusji na portalu WPS w związku z tytułowym artykułem

  rzeczpospolitapolska
  1 sierpnia 2022

  za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Front_wschodni_(II_wojna_światowa)
  (żeby powiększyć trzeba kliknąć w mapę)

  Można chyba postawić tezę, że gdyby nie Powstanie Warszawskie Armia Czerwona mogła zająć całe Niemcy.

  Światowid
  1 sierpnia 2022 o

  Nie można. ZSRR przygotowywał wówczas ofensywę strategiczną na Bałkany (rozpoczynała ją operacja Jassko-Kiszyniowska) i jednocześnie wikłał się w pomoc dla powstania na Słowacji (nie udało się – bitwa na Przełęczy Dukielskiej pokrzyżowała plany STAWKI i czechosłowackich komunistów). Na terenach dawnej II ZSRR poniósł dotkliwe straty w wojskach pancernych – szturm Lublina, potem „zremisowana” bitwa pod Wołominem (największa bitwa pancerna na ziemiach polskich, Niemcy odtrąbili zwycięstwo).
  Co z tego wynika? Kilka rzeczy naraz. Operacja „Bargation” i „Lwowsko-sandomierska” wyczerpały wojska radzieckie na tyle, że konieczna była pauza operacyjna. Podczas tej pauzy, kiedy podciągano TORY KOLEJOWE, potem – dowożono amunicję, uzupełnienia dla wykrwawionych oddziałów i zaopatrzenie – i tak Armia Czerwona walczyła – przyczółki za Narwią, za Wisłą, ciężkie bitwy o przyczółki. To wszystko po naprawdę ciężkich i krwawych bojach operacji STRATEGICZNEJ.
  Zasoby ludzkie, sprzętu i amunicji w ZSRR nie były nieskończone. Odbudowa możliwości uderzeniowych FRONTÓW (grup armii), które weszły na dawne ziemie II RP trwałaby DOKŁADNIE TYLE, ile potrwała.

  JEDYNE, co Powstanie Warszawskie zmieniło w ORYGINALNYCH planach ZSRR – podkreślam – absolutnie JEDYNE – to opóźnienie zdobycia Warszawy Prawobrzeżnej (tzw „Pragi”) O JEDEN MIESIĄC. I to wszystko. Autorem tych bredni o powstrzymaniu na pół roku Armii Czerwonej i uratowaniu Europy jest o ile pamiętam prof Wieczorkiewicz, wyjątkowy DEBIL nawet wśród polskiej profesury „historyków”, a to spory wyczyn.

  I NIE, Powstanie Warszawskie NIE BYŁO żadną intrygą Anglosasów ani Żydów ani masonów. Było próbą przeprowadzenia demonstracji politycznej o bardzo ograniczonym zakresie. Chodziło o zmuszenie Armii Czerwonej do walki z AK w Warszawie. A i to nie całej, a jedynie w budynkach „rządowych” i ostatniej reducie, Fabryce Kamlera. Jest tam parę niuansów, które kiedyś opiszę, ale te niuanse dotyczą rozgrywek wewnętrznych władz podziemnych i rządu londyńskiego. Geopolitycznie i geostrategicznie PW’44 było LOKALNĄ awanturą BEZ JAKIEGOKOLWIEK ZNACZENIA.

  Kiedy co roku czytam brednie o „powstrzymaniu Armii Czerwonej przez AK … na PÓŁ ROKU – zbiera mi się na wymioty. Ileż można brnąć w absurd – i nie być z tego rozliczanym? Ileż DEBILE BREDZĄCY BEZ POJĘCIA będą uważani za „profesorów”, „historyków” i „znawców tematu”

  Polecam tekst:
  https://swiatowid.video.blog/2020/08/01/powstanie-warszawskie-droga-do-morza-ruin/


  Światowid
  1 sierpnia 2022

  I jeszcze drugi tekst:
  https://swiatowid.video.blog/2019/08/01/powstanie-warszawskie-zbrodniczy-zamysl-dowodztwa-ak/

  rzeczpospolitapolska
  1 sierpnia 2022

  @ Światowid

  „Chodziło o zmuszenie Armii Czerwonej do walki z AK w Warszawie.”
  __________
  Teoretycznie taki wariant był możliwy – choć z punktu widzenia wojskowego i politycznego całkowicie bezmyślny.
  Ale trzeba postawić pytania:
  – dlaczego w takim razie opróżniono magazyny broni przed powstaniem?
  – kto był autorem wariantu walki AK z Armią Czerwoną?
  – dlaczego powstanie rozpoczęto 1 września, a nie później?
  – jaka była rola J.Retingera i dlaczego oraz kto wydał rozkaz jego otrucia (taki rozkaz chciało wykonać AK, ONR, NSZ)?

  „JEDYNE, co (…) to opóźnienie zdobycia Warszawy Prawobrzeżnej (tzw „Pragi”) O JEDEN MIESIĄC.”
  ___________
  I właśnie o ten miesiąc chodzi, co pokazuje mapa w komentarzu pana markglogga.
  Czy można przyjąć, że władzom ZSRR nie zależało na czasie i przejęciu technicznych, militarnych osiągnięć IIIRzeszy?
  Dwie bomby atomowe zrzucone przez USA na Japonię w sierpniu 1945r. były produkcji niemieckiej. USA po pierwszej próbie z bombą atomową w lipcu 1945r. nie posiadały i nie były technologicznie w stanie wyprodukować następnej bomby, a zwłaszcza dwóch, w tak krótkim czasie?
  Po zajęciu IIIRzeszy radzieckie służby bardzo intensywnie poszukiwały śladów niemieckiej bomby atomowej, ale ta była już w rękach USA. ZSRR swoją pierwszą próbę atomową przeprowadził dopiero w 1949r.
  Zatem czas odgrywał tu bardzo istotną rolę.
  Oczywiście, że ZSRR wykorzystał czas Powstania Warszawskiego na niezbędne działania logistyczne, ale czy istnieją jakiekolwiek dowody, że planował to zrobić właśnie w sierpniu 1944r. zatrzymując front wschodni na kierunku do Berlina i właśnie na przedpolach Warszawy -? Nie zatrzymuje się zwycięskiego pochodu z byle powodu.

  Światowid
  1 sierpnia 2022

  „Chodziło o zmuszenie Armii Czerwonej do walki z AK w Warszawie.”
  __________
  Teoretycznie taki wariant był możliwy – choć z punktu widzenia wojskowego i politycznego całkowicie bezmyślny.

  Demonstracja polityczna była obliczona na zerwanie koalicji antyhitlerowskiej i wojnę USA i Anglii z ZSRR. Politycznie to była gra o wysokim ryzyku, a nie działanie bezmyślne. Po prostu w obliczu klęski spróbowano „ostatniej szansy”. Kosztem miasta i jego ludności.

  – kto był autorem wariantu walki AK z Armią Czerwoną?.

  Ma Pan wyjaśnione w zalinkowanych artykułach.

  – dlaczego powstanie rozpoczęto 1 września, a nie później?

  SIERPNIA. Bo Mikołajczyk leciał wtedy do Moskwy, a nie później.

  – jaka była rola J.Retingera i dlaczego oraz kto wydał rozkaz jego otrucia (taki rozkaz chciało wykonać AK, ONR, NSZ)?

  ŻADNA. Decyzje zapadły POZA jego wiedzą, w gremiach, w których nie zasiadał. I mała uwaga – opisanie tych gremiów zostawiłem sobie na kolejną część artykułu, która nie powstała jak dotąd. Jak będę miał ze 100 tys czytelników może napiszę.

  I właśnie o ten miesiąc chodzi, co pokazuje mapa w komentarzu pana markglogga.

  NIC PODOBNEGO. Proszę czytać uważniej. ZSRR po prostu CAŁKOWICIE WYCZERPAŁ siły wszystkich armii jakie miał w tym rejonie, a z ofensywy na Bałkany zrezygnować absolutnie nie mógł. Bo chodziło o odcięcie III Rzeszy od ostatnich złóż ropy.

  Na Berlin można było iść i omijając Warszawę. Tylko sił nie starczyło. Poza tym – iść na Berlin z odkrytą całą lewą flanką – od Bałkanów po Wisłę? Kto by tak robił? Tylko profesor Wieczorkiewicz – o drugi geniusz strategii – „doktor nauk wojskowych” Szeremietiew.

  Dwie bomby atomowe zrzucone przez USA na Japonię w sierpniu 1945r. były produkcji niemieckiej. USA po pierwszej próbie z bombą atomową w lipcu 1945r. nie posiadały i nie były technologicznie w stanie wyprodukować następnej bomby, a zwłaszcza dwóch, w tak krótkim czasie?
  Po zajęciu IIIRzeszy radzieckie służby bardzo intensywnie poszukiwały śladów niemieckiej bomby atomowej, ale ta była już w rękach USA.

  Dezinformacje. Niemiecki program jądrowy stanął po zniszczeniu fabryki i zapasów ciężkiej wody w Norwegii. Z powodu sabotażu płyty grafitowe zostały zasiarczone i Niemcy skreślili grafit jako moderator, dopiero pod koniec wojny zorientowali się, reaktor z grafitowym moderatorem już nie powstał.
  W efekcie – nie było wzbogaconego uranu ani plutony, czyli nie było z czego robić bomby.
  Amerykanie bomby zrobili sami, tak jak głosi oficjalna historia. I tak samo zgodnie z nią ZSRR na bieżąco otrzymywał komplet dokumentów technicznych, choć kluczowe elementy ujawnił ZSRR dobrowolnie Niels Bohr.

  Niektóre teorie spiskowe są rozsiewane w celu kompromitacji je głoszących. Tak jak np. z nanoantenami grafenowymi w szczepionkach.

  Proszę przeczytać moje teksty o PW’44 z linków, to dowie się Pan czegoś tak bliskiego prawdy, jak na ten moment się da, bez mojego „finalnego” tekstu o PW, który machnę może za rok, jak baza czytelnicza dogoni 100 tys.

 • W punkt

  ZSRR w kwietniu 1945r. zajął niemal dokładnie te tereny, które historycznie należały do Słowian). Zgadza się tym bardziej że ukrywany jest fakt odkrycia licznych świątyń Trygława na terenie całych Niemiec , potwierdzony przez historyków niemieckich .

  • W punkt#intro123

   I Austrię, która nie była nigdy słowiańska.

 • "Choć na Tygrysy mamy Vis-y".

  Fragment tej piosenki oddaje cały tragizm tego powstania.

 • Dokładam swój kamień węgielny...

  Sytuacja była o wiele bardziej złożona.
  ....................................
  Nie zapominajmy o roli KPP(później ZPP)! W PW odegrali swoją rolę, chyba nawet decydującą. Znana wszystkim Wanda W. kupczyła swoim kuprem jak nie u Stalina to u Berii.
  Od Lipca w Lublinie był już PKWN. Ten od słynnego manifestu z 22 lipca 1944. Dominującą rolę miał w nim ZPP.
  Też nawoływali do powstania, co było wyzwaniem konkurencyjnym dla AK.
  Jeszcze przed powstaniem ZPP, w którym było 3 Polaków, Stalin poprosił o akceptację zesłania na Wyspy Sołowieckie imiennie wskazanych kilkudziesięciu niepolaków z ZPP. Ta trójka nie poparła tego wniosku.
  Gdy rozpoczyna się PW, KPP pisze poufny list do Stalina z postulatem zatrzymania ofensywy na Wiśle i pozwolenie Niemcom na fizyczne usunięcie konkurencji do rządów po zakończeniu wojny. Piszą wyraźnie o konieczności usunięcia kilkuset tysięcy ludzi. Wiadomość o tym liści przecieka do dowódcy Armii Polskiej. Ten nakazuje ruszyć na pomoc walczącej Warszawie i pisze swój list do Stalina. W nim porusza konieczność zachowania przy życiu co najmniej 300 000 ludzi, jako kadr Polski po wojnie. Stalin ma dylemat. Pamiętajmy, że Wanda W. działała albo bezpośrednio przez Stalina albo przez Berię, gdy nie widziała szans ugrania w bezpośrednim kontakcie. Gdy wojsko polskie ruszyło na odsiecz Warszawie, ZPP żąda od Stalina rozstrzelania Berlinga za wydanie tego rozkazu.
  -------------
  Nie zapominajmy, że ZPP to dalej trzon po KPP miała swoje przełożenie na aliantów zachodnich. O czym Stalin doskonale wiedział. Skoro nie udało mu się rękami Polaków pozbyć dominujących sił w ZPP, a sam nie chciał zadrażniać z nimi relacji, to mamy we własnych władzach sporo min z opóżnionym zapłonem. I one sobie wybuchają do dzisiaj.
  -------------
  Te listy ZPP nie są dostepne publicznie. Jeszcze nie są. Za chwilę mogą być, bo FR ma interes w ich udostepnieniu. Treści listów możemy poznać z pamiętników ludzi tamtych czasów. Ludzi, którym interes Polski przede wszystkim leżał na sercu. Fragmenty tych listów, lub ich sens, znajduję się w wielu publikacjach. Kto chce ten znajdzie.

  *KPP po pacyfikacji kierownictwa w 1938 nie została zlikwidowana doszczętnie. Część została jako KPZB i KPZU. To zniej rekrutowano powojenny desant do Polski. ZPP też w dużej mierze wchłonął byłych komunistów z KPP.
  -------------
  Sojusznicy zachodni wystawili nas do wiatru już w 1939 roku. Nie należało się spodziewać zmiany ich stanowiska nigdy. Również teraz.
  ==========

 • linia frontów

  Rosjanie podeszli pod Warszawę, ale na północy Niemcy dalej okupowali tereny w pobliżu Leningradu i to tam trzeba było zwiększyć wysiłki by ich odepchnąć na zachód.
  Jak przesuwały się linie fonu widać na filmie poniżej, a jak się ona kształtowała w momencie dotarcia Rosjan pod Warszawę widać doskonale w 11:07 minuty filmu

 • Przed laty w szkole średniej,opracowaliśmy na zajęciach z polskiego pieśń :

  Warszawskie dzieci pójdziemy w bój. Pamiętam jak wielu z nas było oburzonych fragmentem :"za każdy kamień twój stolico damy krew".Dyskutowaliśmy miedzy sobą, dlaczego tam nie napisano: za każdy kamień twój ubijemy wrogów stos.Przecież to taki czysty masochizm, dać się zabić ,a nie walczyć by zabić jak najwięcej wrogów.Tan fragment ,a także inne (choć na Tygrysy mamy Visy) pokazują cały tragizm powstania,gdzie nikt się nie liczył z życiem tych młodych powstańców.

  • Przed laty w szkole średniej,opracowaliśmy na zajęciach z polskiego pieśń :#Jwu

   Powstanie Warszawskie oczami narodowca | Polska Myśl Narodowa
   https://myslnarodowa.wordpress.com/2012/08/01/powstanie-warszawskie-krytyka-narodowa/

   Powstanie Warszawskie to jedna z wielu tragedii, które dotknęły naród polski podczas drugiej wojny światowej. Polacy byli od początku tej wojny brutalnie eksterminowani przez Niemców. Już w pierwszych miesiącach okupacji doszło do planowych mordów na dziesiątkach tysięcy iteligentów, aktywistów politycznych i społecznych, osób zasłużonych dla Polski w Powstaniach Śląskich i Powstaniu Wielkopolskim. Jakie miejsce w martyrologii narodu polskiego zajmuje Powstanie Warszawskie? Ogółem na terenach okupowanych przez Niemców w latach 1939-1945 zginęło 3 mln etnicznych Polaków (w tym 1,3 do 1,5 mln w obozach koncentracyjnych) i 2,7-3 mln obywateli polskich pochodzenia żydowskiego[1].

   • Przed laty w szkole średniej,opracowaliśmy na zajęciach z polskiego pieśń :#Jwu#Tiamat

    Wg danych ze spisu powszechnego z 1931 roku , II RP zamieszkiwało ok. 3,1 mln osób wyznania mojżeszowego. Wiekszość z nich na wschodzie II RP, które w 1939 roku zostały zajęte przez ZSRR.
    W latach 30-tych emigrowało z II RP corocznie ok 100 tys. osób wyznania mojżeszowego - na stałe. Mam zatem pytanie - ile osób wyznania mojżeszowego zostało na terenach II RP zajętych przez III Rzeszę. Dodam , żę wg spisu ludności żydowskiej przeprowadzonego przez Niemców w październiku i listopadzie 1939 roku w Warszawie i okolicy W-wy spisano ok. 396 tys osób pochodzenia żydowskiego. Było to największe skupisko żydów na świecie.
    Zastanawiam się skąd ta liczba 3 mln wymordowanych przez Niemców polskich żydów, kiedy Niemcy do "dyspozycji" mieli ich ok. 1 miliona. Z terenów wschodnich byłej II RP bolszewicy ewakuowali wielu żydów w głąb Rosji przed 22.06.1941. O swoich dbali.
    Dodatkowo czy pragmatyczni Niemcy byli takimi idiotami aby bez pamięci mordować darmową siłę roboczą kiedy ok. 10 mln ich chłopów było pod bronią na wszystkich frontach? Podaję te tematy do indywidualnej analizy każdego kto to przeczyta. W Moskwie maja archiwum obozów koncentracyjnych, tzn. kart perforowane systemu IBM z danymi każdego więźnia przetrzymywanego w obozach od 1934 roku do 44. Rosjanie zabrali to archiwum z centrali obozów w Oranienburgu. Wg tego archiwum w obozach zmarło ok. 550 tys. (nie pamiętam dokładnej liczby - pisze ten teks z "głowy") osób z różnych przyczyn. Każdy więzień miał dwie identyczne karty perforowane systemu IBM ze swoimi danymi. Jedna była w obozie w tzw. Holeritch Abteilung (dla zatuszowania faktów o IBM zwana u nas w muzeach-obozach wydziałem/oddziałem politycznym) a druga w Oranienburgu, w centrali obozów. Każdy zarejestrowany wiezień miał wytatuowany na przedramieniu nr z tej karty systemu IBM. Ordnung muss sein!
    Gdyby nie pomoc IBM to III Rzesza nie miała szans rozwinąć swojego wysiłku przemysłowego i wojennego na taką skalę jak to uczyniono w Rzeszy w latach 1934-45.
    Wszystko oparte było o metody statystyczne opracowane przez Niemców wespół ze specjalistami IBM i o maszyny obliczeniowe IBM dzierżawione Niemcom.
    "Warszawska" drukarnia kart perforowanych do maszyn obliczeniowych syst. IBM mieściła się przy ulicy Twardej 6. Budynek był wydzielony z getta murem w kształcie litery U.

    • Przed laty w szkole średniej,opracowaliśmy na zajęciach z polskiego pieśń :#Jwu#Tiamat#JMK

     Szewach Weiss mówił w TVP o liczbie 700 000 żydów na terenie obecnej Polski, która trafiła pod władze Niemiec. Kwerenda po gettach żydowskich pozwala na doliczenie się nieco powyżej 600 000. Potem liczby zaczynają się dublować. Chodzi o przenoszenie żydów z likwidowanych gett w mniejszych miejscowościach do większych, co było działaniem racjonalnym w sensie ekonomicznym.
     --------------
     Przykład: z Francji do gett w Polsce trafiło ca 70 000 żydów, którzy wcześniej emigrowali z Polski. Tak podali Francuzi. Emigracja do Palestyny przyjęła wymiar bodaj 800 000. Oczywiście ponad 2/3 mieszkało ich na terenach zajętych w 1939 roku przez ZSRR. To wszystko na pierwszy dzień wojny.
     Czyli tu mamy do czynienia co najwyżej z liczbą bliższą 2 mln niż tą głośno propagowaną "3,5 mln i wszyscy zginęli". (PAD).
     --------------
     Trafiłem na inny przykład. Z Archiwum FR. Po zajęciu Auschwitz w 1945 roku przez AC dowódca w swoim raporcie wymienił liczbę ofiar żydowskich tego obozu jako 39 000. Raport sporządził w oparciu o dokumanetację obozu. Spodziewać się należy wielu takich niespodzianek w archiwach.

  • Powstańcy Warszawy stanęli do walki o niepodległą Ojczyznę. Niepodległą od Niemców i od Rosjan#Harry

   Gdyby to powstanie odniosło sukces,i zmieniło losy naszej historii,to z bardzo ciężkim sercem
   można przełknąć śmierć ponad 200 tys. ludzi i spopielenie lewobrzeżnej Warszawy. Ale triumfu nie było i cała ta ofiara poszła na marne.Jak można było doprowadzić do zagłady stolicy państwa u schyłku wojny ?

  • Powstańcy Warszawy stanęli do walki o niepodległą Ojczyznę. Niepodległą od Niemców i od Rosjan#Harry

   Harry - wiesz ile trwało Powstanie na Pradze?
   3 ( TRZY) dni BO MIELI TAM MĄDREGO DOWÓDCĘ. Obowiązkiem każdego dowodzącego jest bowiem dbać o swoich podwładnych i dobrze nimi dowodzić. Byłeś kiedyś d-cą? Ja tak i dzięki bogu nie w czasie wojny. Ci , którzy skłonili swoich prawie bezbronnych podwładnych do tej beznadziejnej walki powinni stanąć przed sądem polowym i plutonem egzekucyjnym. Sosnkowski wysłał płk. Okulickiego z zadaniem zapobieżenia powstaniu ale ten zrobił dokładnie odwrotnie. Potem, po osadzeniu Bora Komorowskiego w niemieckiej niewoli jego "bojowy zapał " wyparował. Rozwiązał AK w styczniu 1945.
   Może kiedyś Rosjanie udostępnią nam dane o Okulickim ze swoich archiwów?
   Ja na ich miejscu zrobiłbym to właśnie 01.08.

  • Powstańcy Warszawy stanęli do walki o niepodległą Ojczyznę. Niepodległą od Niemców i od Rosjan#Harry

   Dzieci do tego mieszać nie należy. W żadnym wypadku, jak do każdej bieżączki. Bo cóż dzieci są w stanie ogarnąć z otaczającej ich rzeczywistości?
   ------------
   Jeżeli już to PW było walką o władzę w Polsce. Kto będzie rządził nacjami na wyzwolonych terenach i według jakich reguł.
   -----------
   Wszelki hurra patriotyzm Wajda umieścił w "Kanale" ściekowym.

 • A to dodatek muzyczny

  Posluchajmy ...

 • "Powstanie Warszawskie jest ważne, bo służy wojnie z Rosją"

  --------------------------------
  Nie tylko dlatego - bo jeszcze ten irracjonalny kult hekatomby Warszawy i Warszawiaków ma za zadanie utrzymywać tubylców w stanie gotowości do ich ponownego podpuszczenia na silniejszego od siebie aby dać pretekst temu silniejszemu do rzezi tychże tubylców.
  Wniosek?
  Kiedy dzisiejsi tubylcy - będą dumni za sprawką czarciego pomiotu z tego, że banderssyństwo w okrutny sposób mordowało kiedyś na Wołyniu i nie tylko tam - Polaków? Kiedy! Bo skoro są dumni z tego, że zrównano im Warszawę z ziemią i wymordowano setki tysięcy cywilów?