Idea Polski i " ludzie chaosu"

Niejaka pani @Tiamat, zamieściłą pod ostatnim tekstem mojego autorstwa ( patrz: https://wps.neon24.info/post/164204,putin-w-klubie-waldaj-jesien-patriarchy) swój komentarz. 
Skłanił mnie on ( chodzi o komentarz) do odpowiedzi wspomnianej pani, ale przy okazji stał się powodem głębszej refleksji. O tym poniżej:
 
 
Pani @Tiamat, jeszcze raz potwierdza pani swój chaos intelektualny, mentalny i moralny. Nie wiem czemu tę kupę śmieci, jaką są pani teksty, za każdym razem wrzuca pani na mój blog? Czy to wynika z kłopotów z samą sobą, ze złym samopoczucie, osobistymi frustracjami, czy może codzi o coś głębszego, np. wynika z jakichś powodów etniczno-cywilizacyjnych, dzięki którym postawiła pani sobie za cel ( lub ktoś panią " zainspirował lub ciągle inspiruje"?) zaśmiecać szczególnie teksty na moim profilu?! . 
 
Po przeczytaniu kilku wersów pani wypocin - chaotycznych, wewnętrznie sprzecznych i dodatkowo upstrzonych oderwanymi od realiów "wydumkami" na mój temat i odnośnie mego rzekomego stosunku do Rosji, Białorusi, Putina i Łukaszenki - miałem w pierwszym odruchu chęć wykasowania pani sieczki publicystycznej. Z dwóch powodów jednak zrezygnowałem jeszcze tym razem. 
 
Po pierwsze, to szacunek, szczególnie ważny w dniu takim jak dzisiaj, do kilku osób z pani " listy".
 
Po drugie, to chęć udokumentowania pewnych działań podejmowanych w sposób ciągły przez środowiska antypolskie, na forum Polaków, jakie konsekwentnie tworzy od lat p. R. Opara. 
 
W tym pierwszym przypadku z właściwym sobie brakiem logiki i sensu zamieszcza pani obok nazwisk polskich patriotów jak np. St. Skalski( ale nie tylko) nazwiska zwykłych gangsterów i kryminalistów lub odrażających, syjonistycznych, antypolskich kanalii - jak B.Geremek ?! Jest to oczywiście znana praktyka tworzenia zamętu w świecie wartości, próba niszczenia kodu cywilizacyjnego Polaków przez żydowsko-anglosaskich psychopatów.
 
W drugim przypadku chodzi mi o chęć udokumentowania faktu - z jak różnorodnym strumieniem, często naiwnych i bezradnych poglądów Polaków mamy do czynienia w przestrzeni publicznej ( co niejednokrotnie skłaniało mnie osobiście do zaniechania wchodzenia w bezpłodne polemiki z ludźmi o niedostatecznej wiedzy, bądź zmaniupulowanej świadomości), a niezależnie od tego - z jak nienawistną, nachalną i uporczywą reakcją ze strony wrogów Polsk i- jawnych, zawoalowany lub w pełni ukrytych - mamy do czynienia.
 
Wydarzenia toczące się obecnie w Polsce i na świecie, a także wnioski z drugiego, z w/w powodu pozostawienia pani wpisu - utwierdzają mnie jeszcze raz w przekonaniu, że Polacy muszą zdefiniować przemyślaną, odpowiedzialną ideę przewodnią swojej państwowości, wspartą poważną analizą historii, współczesności oraz antycypacją przyszłych trendów cywilizacyjnych. Muszą także stworzyć realnie działający ruch ogólnonarodowy realizujący idee. Punktem wyjścia może być program Kongresu Polski Suwerennej nakreślony 17 lat temu, ale po podsumowaniu doświadczeń z upływu tych 17 lat wynika, że musi być to coś jeszcze ambitniejszego ideologiczne i o bardziej dalekosiężnym zasięgu czasowym.
 
Właściciel tego portalu, p.R. Opara, który podjął się ambitnej misji stworzenia forum Polaków ( za co zasługuje na szacunek), jest wprawdzie ostatnio w nastroju nieco katastroficznym, ale sądzę, że należy do osób, które być może nie tylko pozytywnie odpowiedzą na ideę stworzenia cywilizacyjnej, długookresowej idei Polski, ale także włączy się w realne działania dla wprowadzania jej w życie. 
 
Natomiast wśród publicystów, komentatorów i czytelników NEon24 znajdą się też chętni i gotowi do podjęcia koniecznego i wymagającego dzieła, bo takie są obowiązki polskie.
 
Jestem natomiast przekonany, że chronić należy działania programowe oraz realne działania społeczno-gospodarcze i polityczne przed " ludźmi chaosu" w rodzaju " tytułowej, ale przypadkowej pani @Tiamat".